2-20162016

Cunoaşterea Tainei Înomenirii Fiului lui Dumnezeu în experienţa Duhului la Sfântul Maxim Mărturisitorul (II) – ÎPS Prof. Dr. Irineu Popa  

Studiul aprofundează analiza amănunţită a condiţiilor şi raporturilor unirii firilor dumnezeiască şi omenească în Ipostasul unic al Mântuitorului Hristos, reliefând, împotriva reprezentanţilor gândirii eretice vechi – Sever al Antiohiei şi Nestorie, dar şi împotriva monotelismului faptul că cele două firi, dumnezeiască şi omenească, au două lucrări şi două voinţe proprii, armonizate în unitatea Ipostasului unic al Logosului întrupat prin puterea Duhului. Expresia Sf. Chiril al Alexandriei – o singură fire a lui Dumnezeu Cuvântul întrupat, este explicată în contextul, subtilităţile şi profunzimile ei istorice şi doctrinare, în sensul confirmării teologiei diofizite şi diotelite a Sf. Maxim Mărturisitorul, realizându-se astfel argumentarea – împotriva „unirii formale” sau „deosebirii simple-formale” a firilor prevăzute de aceşti ereziarhi – „unirii şi deosebirii reale” a firilor unite în Ipostasul Logosului ca temei al mântuirii omului în Hristos. Subtila demonstraţie logică a acestui mod inefabil de unire a firilor în Hristos poate constitui un posibil actual discurs antropologic şi soteriologic în condiţiile tot mai bulversante ale postmodernităţii ce imaginează noi şi noi orizonturi şi condiţii de existenţă în viitor a omului.
Cuvinte-cheie: – hristologie, unire ipostatică, comuniunea firilor, comunicarea însuşirilor, afecte, Maxim Mărturisitorul, Chiril al Alexandriei, diofizitism, diotelism, mântuire.
ÎPS Prof. Dr. Irineu Popa – Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei
Adresă : – Craiova, Dolj
E-mail : –

DESCARCĂ PDF

Revista Teologica 2019. Toate drepturile rezervate !