2-20162016

Cuviosul Paisie Velicikovscki la Academia Duhovnicească de la Kiev. Semnificaţiile unui gest – Arhim.Drd. Damaschin Luchian  

Articolul expune motivele înființării și specificitatea învățământului din cadrul Academiei Duhovnicești din Kiev, insistând pentru înțelegerea nuanțată a beneficiilor/pericolelor determinate de modelele occidentale luate ca surse de inspirație. Sunt prezentate apoi aspecte din timpul anilor de studiu ai Cuviosului Paisie de la Neamț și sunt analizate motivele invocate de către acesta pentru părăsirea învățământului teologic kievean, propriile mărturii ca și activitatea sa ulterioară proiectându-l ca un adevărat profet al necesității recursului la moștenirea patristică pentru o teologie ortodoxă veritabilă. Ultima parte a materialului analizează modul receptării în teologia academică a programului de înnoire neopatristică, precum și evidențierea actualității altor surse inspiraționale de care dispune Răsăritul, în efortul articulării unei teologii fidele Tradiției și receptivă la provocările contemporane.
Cuvinte-cheie: – Sfântul Paisie Velicikovscki, Academia Kieveană, George Florovsky, teologie neopatristică, teologie ortodoxă contemporană
Arhim. Damaschin Luchian, doctorand al Facultăţii de Teologie „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, România.
Adresă : – Sibiu, România
E-mail : –

DESCARCĂ PDF

Revista Teologica 2019. Toate drepturile rezervate !