2-20172017

De la idol la icoană și „iconomahia” zilelor noastre – Pr. Prof. Dr. Aurel Pavel  

Acest studiu își propune să urmărească valențele misionare ale icoanelor în societatea noastră. Acceptând ca premisă că Biserica și-a însușit cu oarecare rezerve cultul icoanelor în paralel cu condamnarea practicilor idolatre și bazîndu-se pe argumantarea teologică a Sfinților Părinți din secolele VIII și IX, cultul ortodox și-a asumat această necesitate ontologică de reprezentare, denunțând excesele care, interpretate ca închinare la idoli, au provocat reacțiile iconoclaste bizantine. Ca și atunci, și astăzi rezistența față de simbolul religios reflectă, pe de o parte, inflația de reprezentări și expunerea uneori ostentativă a icoanelor, iar pe de altă parte, evidențiază neînțelegerea adevăratei naturi a icoanei și teama justificată de revenire la practici idolatre.
Cuvinte-cheie: – cinstirea icoanelor, misiune creștină, iconoclasm, idolatrie
Pr. Dr. Aurel Pavel, profesor la Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu
Adresă : – Sibiu,România
E-mail : –

DESCARCĂ PDF

Revista Teologica 2019. Toate drepturile rezervate !