Skip to main content
20164-2016

Demetrios E. Tonias, Abraham in the Works of John Chrysostom, Fortress Press, Minneapolis, 2014, 223 p. – Pr. Conf. Dr. Habil. Daniel Buda

Prezenta lucrare a Părintelui Tonias, actualmente profesor asistent pentru studii religioase la Colegiul Helenic din Boston și preot principal al Catedralei Ortodoxe Bunavestire din New England, Boston, USA, a fost susținută ca teză de doctorat la Colegiul din Boston sub îndrumarea Dr. Ruth Langer. Este o monografie despre Sfântul Ioan Gură de Aur și modul în care patriarhul Avraam este perceput în imensa operă hrisostomiană. În Introducerea (p. 1-10) la acest volum, Părintele Tonias indică faptul că după ce creștinismul a depășit încercările unor eretici precum Marcion de a respinge Biblia iudaică și orice legătură istorică a creștinismului cu iudaismul, Părinții Bisericii secolelor IV-V au folosit figurile de primă mărime ale Vechiului Testament pentru a le prezenta drept modele spirituale și de virtute pentru creștini. După o scurtă biografie a Sfântului Ioan, sunt indicate principalele surse hrisostomiene în care apare patriarhul Avraam. Acesta este amintit de peste 700 de ori în corpus-ul hrisostomian. În afară de referirile pasagere la Avraam sau la „sânul” acestuia, Sfântul Ioan are referiri mai extinse despre patriarhul vetero-testamentar si o omilie dedicată exclusiv acestuia. Prin această încercare Sfântul Ioan se înscrie într-o serie întreagă de autori, patristici și moderni, care au exploatat etic și teologic figura patriarhului Avraam.
Cuvinte-cheie: –
Pr. Dr. Daniel Buda, conferenţiar la Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu şi director de program în cadrul departamentului Biserică şi Relaţii Ecumenice al Consiliului Mondial al Bisericilor (Geneva).
Adresă : – Sibiu/Geneva
E-mail : –

DESCARCĂ PDF

Revista Teologica 2019. Toate drepturile rezervate !