2-20162016

Documentul „Misiunea Bisericii în lumea contemporană” a Sfântului și Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe, 18-26 iunie 2016, Creta, Grecia – Pr. Prof. Dr. Aurel Pavel / Pr. Conf. Dr. Habil. Daniel Buda  

Fără îndoială, evenimentul cel mai important al anului 2016 pentru Ortodoxia mondială este Sfântul și Marele Sinod Panortodox care a avut loc între 17 şi 26 iunie la Academia Ortodoxă din Creta, Grecia. Rezultatul concret al acestui Sinod sunt documentele și mesajele produse de acesta. Drept urmare am decis să traducem aici unul dintre documentele sinodale, anume „Misiunea Bisericii în lumea contemporană”.
Cuvinte-cheie: –
Pr. Dr. Aurel Pavel, profesor la Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu. / Pr. Dr. Daniel Buda, conferenţiar la Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu şi director de program în cadrul departamentului Biserică şi Relaţii Ecumenice al Consiliului Mondial al Bisericilor (Geneva).
Adresă : – Sibiu, Geneva
E-mail : –

DESCARCĂ PDF

Revista Teologica 2019. Toate drepturile rezervate !