20154-2015

Episcop Alexander Golitzin, Dionisie Areopagitul mistagogul – o lectură monahală, trad. ieromonah Nectarie (Dărăban), cu colaborarea pr. Bogdan G. Bucur, Deisis, Sibiu, 2015, 517p., ISBN: 978-606-740-005-2 – Lect. Dr. Ciprian Iulian Toroczkai

Apariția cărții de față reprezintă un eveniment editorial în spațiul teologic românesc. De ce aceasta? Fiindcă reașază cercetarea corpusului areopagitic în liniile sale „normale”… Într-un studiu publicat cu ceva ani în urmă, precizam că în teologia românească a sec. XX au fost formulate două opinii despre autorul acestui corpus care situau analiza sa în paralel cu cercetările din Occident: cea dintâi îi aparținea pr. Dumitru Stăniloae și încerca să identifice pe autor chiar cu ucenicul Sf. Ap. Pavel, iar cea de-a doua îi aparținea pr. Gheorghe Drăgulin și postula identitatea dintre Dionisie Areopagitul și Dionisie Exiguul. Revenirea la normalitate s-a produs abia după 1990, prin două lucrări publicate la editura Deisis: Andrew Louth, Dionisie Areopagitul. O introducere, în româneşte: Sebastian Moldovan, Sibiu, 1997, și respectiv Alexander Golitzin, Mistagogia – experienţa lui Dumnezeu în Ortodoxie. Studii de teologie mistică, Sibiu, 1998. Astfel, nu este defel întâmplător că tocmai la această prestigioasă editură sibiană se publică și volumul de față, aparținând celui mai mare specialist ortodox în opera lui Dionisie Areopagitul.
Cuvinte-cheie: –
Lect. Dr. Ciprian Iulian Toroczkai, Lector la Facultatea de Teologie Ortodoxă “Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu.
Adresă : – Sibiu, România
E-mail : –

DESCARCĂ PDF

Revista Teologica 2019. Toate drepturile rezervate !