20163-2016

Iconografie şi memorie . Chipuri de preoţi în pictura românească din spaţiul sibian, în secolele al XVIII-lea şi al XIX-lea – Lect. Dr. Ioan Ovidiu Abrudan  

Dincolo de funcţia primordială pe care o îndeplineşte iconografia creştină, de exprimare artistică a conceptelor religioase şi de manifestare concretă a evlaviei credincioşilor, acest domeniu a mai dobândit, pe parcursul unei îndelungate evoluţii istorice, şi o dimensiune evocatoare a trecutului. În spatele celor mai multe zidiri bisericeşti sau al icoanelor care le decorează interiorul se ascund gesturi de pocăinţă şi acte de devoţiune, din partea celor care, făcându-le posibile au nădăjduit că în felul acesta nu vor fi uitaţi şi că rugăciunile lor se vor reaprinde iar şi iar, în rugăciunile închinătorilor de după ei, întocmai cum se reaprind candelele şi se reînnoiesc lumânările pe sfeşnicele altarelor.
Numelor cuprinse în inscripţii votive le-au fost asociate tot mai adesea chipuri de ctitori, reproduse de zugravi după realitate, şi nu doar din „închipuire”. Cele care au supravieţuit trecerii timpului au contribuit la marea operă de reconstituire pe care ştiinţa istorică îşi propune să o realizeze, lucrând în primul rând cu documente scrise, atunci când acestea există, dar, aşa cum spunea Lucien Febvre, şi „cu tot ceea ce ingeniozitatea istoricului îşi poate permite să folosească pentru a-şi fabrica mierea, în lipsa florilor obişnuite”.
Ne propunem în cele ce urmează să recuperăm câteva asemenea documente iconografice care ar putea sluji, în asociere cu alte surse, unei reconstituiri mai bogate şi mai expresive a condiţiei preoţimii transilvănene din perioada secolelor XVIII şi XIX.
Cuvinte-cheie: – Preoţi transilvăneni; Popa Ivan Zugravul; Nistor Dascălul zugravul; Petru din Topârcea Zugravul; Dimitrie Dimitriu Zugravul; Ioan din Boiţa zugravul; pictorul Ioan Costande
Dr. Ioan Ovidiu Abrudan, lector la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu.
Adresă : – Sibiu, România
E-mail : –

DESCARCĂ PDF

Revista Teologica 2019. Toate drepturile rezervate !