2-20162016

Ierarhi de seamă ai Bisericii Ortodoxe Române care au studiat la Academia Duhovnicească de la Kiev – Pr. Prof. Dr. Nicolae Chifăr  

Studiul de faţă prezintă succint evoluţia intelectuală, clericală şi cărturărească a câtorva dintre absolvenţii Academiei kievene din secolele XIX-XX, reliefându-se, îndeosebi, contribuţia majoră a formării lor intelectuale şi teologice în cadrul Academiei kievene, precum şi contactele ecclesiale şi culturale pe care le-au cultivat cu Biserica şi teologia rusă. Sunt prezentate astfel aspecte din viaţa şi activitatea marilor personalităţi bisericeşti Filaret Scriban (1811-1873), Melchisedec Ștefănescu (1822-1892), Silvestru Bălănescu (1838-1900), Nicodim Munteanu (1864-1948) şi Visarion Puiu (1879-1964), într-un tablou ce evocă strânsa colaborare dintre Bisericile Ortodoxă Română şi Rusă în secolele trecute.
Cuvinte-cheie: – Academia kieveană, studenţi români, Filaret Scriban, Melchisedec Ștefănescu, Silvestru Bălănescu, Nicodim Munteanu, Visarion Puiu
Pr. Prof. Dr. Nicolae Chifăr – Decan al Facultăţii de Teologie ,,Sf. Andrei Saguna” Sibiu
Adresă : – Sibiu, România
E-mail : –

DESCARCĂ PDF

Revista Teologica 2019. Toate drepturile rezervate !