1-20172017

Între Stoa Poikile şi Ecclesia – Aplecare asupra unui text evanghelic – Dr. Dan Ţăreanu  

Studiul face o amănunţită analiză a episodului întâlnirii Sf. Apostol Pavel cu filosofii stoici în Areopagul atenian, reliefând subtilităţile concepţiilor stoice şi iudeo-creştine despre Dumnezeu, cosmos, materie, lume, om, etc., care s-au confruntat în scurtul dialog al Apostolului cu filosofii atenieni descris în Faptele Apostolilor 17, 17-20.
Cuvinte-cheie: – Pavel în Areopag, Dumnezeu, stoicism, creştinism, materie, lume, om, cosmos
Dr. Dan Ţăreanu – Cercetător independent
Adresă : – România
E-mail : –

DESCARCĂ PDF

Revista Teologica 2019. Toate drepturile rezervate !