2-20162016

Învățământul teologic kievian – matrice a învățământului teologic românesc- Pr. Prof. Dr. Aurel Pavel  

Studiul de faţă evocă câteva dintre personalităţile, momentele şi aspectele semnificativei colaborări şi convieţuiri dintre poporul rus şi cel român, dintre Bisericile Ortodoxe din cele două ţări dea lungul Evului Mediu şi în Epoca Modernă, reliefând modul în care moştenirea spirituală a marelui Ierarh Petru Movilă s-a transmis peste generaţii şi veacuri în chiar definirea tradiţiei învăţământului teologic din Transilvania şi din Sibiu. Locuri şi momente istorice mai mult sau mai puţin celebre, personalităţi istorice, politice sau culturale sunt evocate într-un tablou ce prezintă strânsa colaborare dintre Bisericile Ortodoxe Română şi Rusă în secolele trecute.
Cuvinte-cheie: – relații româno-ucrainiene, influenţe slavone, Seminarul şi Academia Teologică din Sibiu
Pr. Dr. Aurel Pavel, profesor la Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu.
Adresă : – Sibiu, România
E-mail : –

DESCARCĂ PDF

Revista Teologica 2019. Toate drepturile rezervate !