2-20162016

Jack J. Gibson, Peter between Jerusalem and Antioch. Peter, James and the Gentiles, Mohr Siebeck, Tübingen, 2013, 340 p., ISBN 978-3-16-151889-8 – Pr. Conf. Dr. Habil. Daniel Buda  

Acest volum este versiunea ușor modificată a tezei de doctorat pe care autorul a susținut-o în martie 2011 în studiul Noul Testament. Punctul de plecare al cercetării este textul din Galateni 2, 11-14, cunoscut între specialiști sub numele de „incidentul de la Antiohia”. Din acest fragment aflăm că Apostolul Petru, care se afla la Antiohia și mânca alături de creștinii provenind dintre neamuri, și-a schimbat total atitudinea după ce la Antiohia au ajuns „unii de la Iacov”, ceea ce i-a atras înfruntarea Apostolului Pavel. Principala întrebare în legătură cu acest text este: Care au fost motivele care l-au determinat pe Apostoul Petru să-și schimbe atitudinea față de cei dintre neamuri? Dacă cercetarea anterioară asupra acestui fragment s-a concentrat până acum pe rolul jucat de Apostolul Pavel în acest incident, autorul prezentei lucrări își propune să se concentreze pe rolul Apostolului Petru.
Cuvinte-cheie: –
Pr. Dr. Daniel Buda, conferenţiar la Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu şi director de program în cadrul departamentului Biserică şi Relaţii Ecumenice al Consiliului Mondial al Bisericilor (Geneva).
Adresă : – Geneva
E-mail : –

DESCARCĂ PDF

Revista Teologica 2019. Toate drepturile rezervate !