1-20162016

Johannes Hofmann, Zentrale Aspekte der Alten Kirchengeschichte, 2., korrigierte Auflage, Echter Verlag, Würzburg, 2013, XII+216 p., ISBN 978-3-429-03467-2. – Pr. Conf. Dr. Habil Daniel Buda  

Johannes Hofmann care este profesor de istorie bisericească veche și patrologie la Facultatea de Teologie Catolică a Universității Catolice Eichstätt-Ingolstadt din Germania, a publicat a doua ediție a lucrării sale Aspecte centrale ale Istoriei bisericești vechi. În afară de mici corecturi, această a doua ediție nu diferă față de prima, care a fost publicată în 2011 (vezi Cuvântul înainte al autorului la a doua ediție, p. XII). Volumul abordează aspectele centrale ale istoriei bisericești vechi folosindu-se de ultimele cercetări în domeniu. Forma de abordare este aceea specifică unui manual dedicat utilizării în mediile universitare catolice din statul german Bavaria. Prezentul volum este primul dintr-o serie de două volume gândite de autor pentru a prezenta aspectul central ale istoriei bisericești de la începuturi până în secolul al VIII-lea. Astfel, primul volum – cel de față – cuprinde șase capitole, iar cel de-al doilea volum ar urma să cuprindă alte trei capitole dedicate tradiției liturgice din Biserica veche (cap. 7), respectiv vieții și operei lui Augustin (cap. 8) și a Sfântului Ioan Damaschin (cap. 9) ca reprezentanți străluciți ai gândirii teologice creștine apusene, respectiv răsăritene (vezi p. XI). În ceea ce privește cuprinsul prezentului volum, cele șase capitole ale sale cuprind următoarele teme: 1. Începuturile Bisericii (p. 1-28);
Cuvinte-cheie: –
Pr. Conf. Dr. Habil Daniel Buda – Conferenţiar la Facultatea de Teologie Andrei Şaguna din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu şi director de program în cadrul departamentului Biserică şi Relaţii Ecumenice al Consiliului Mondial al Bisericilor (Geneva)
Adresă : – Geneva
E-mail : – daniel77bde@yahoo.de

DESCARCĂ PDF

Revista Teologica 2019. Toate drepturile rezervate !