Skip to main content
20164-2016

Legătura dintre Spovedanie şi Euharistie în tradiţie şi contemporaneitate – în gândirea mitropolitului Antonie Plămădeală – Dr. Alexandru-Constantin Chituță

Studiul prezintă câteva aspecte ale relaţiei dintre Spovedanie şi Euharistie aşa cum această relaţie a fost definită în practica pastorală din confesiunile creştine occidentale în comparaţie cu cea din cadrul Bisericii Ortodoxe, atât în cadrul tradiţiei din secolele trecute, cât şi în contextul celei contemporane. Sunt trecute în revistă opiniile unor renumiţi teologi şi ierarhi ai Bisericii Ortodoxe ca răspuns la provocările şi confuziile specifice modernităţii, într-un efort de reafirmare şi reîntoarcere la tradiţie.
Cuvinte-cheie: – Spovedanie, Euharistie, Împărtăşanie, Antonie Plămădeală, tradiţie
Dr. Alexandru-Constantin Chituţă, Şef secţie Educaţie, Comunicare, Marketing şi Secretariat al Muzeului Naţional Brukenthal, Sibiu.
Adresă : – Sibiu, România
E-mail : –

DESCARCĂ PDF

Revista Teologica 2019. Toate drepturile rezervate !