1-20162016

Lenelotte Möller/Hans Ammerich, Einführung in das Studium der Kirchengeschuichte, VBG (Wissentschaftliche Buchgesellschaft), Darmstadt, 2014, 160 p., ISBN 978-3-534-23541-4 – Pr. Conf. Dr. Habil. Daniel BUDA  

Prezenta Introducere în studiul istoriei bisericești dorește să se remarce printr-o serie de particularități, altfel ar fi greu de justificat publicarea unei cărți de acest gen în mediul german, unde numeroase cercetări de acest tip au fost deja publicate în trecut. În primul rând, lucrarea este rezultatul unei colaborări între un istoric bisericesc evanghelic (doamna Dr. Lenelotte Möller) și un istoric bisericesc catolic (Prof. Dr. Hans Ammerich). Așadar, dimensiunea ecumenică a lucrării, dar și varietatea de opinii, este într-un fel asigurată. De asemenea, autorii au în comun faptul că ambii au absolvit studii istorice laice, ceea ce-i face buni cunoscători ai teoriei istoriei în general. Acest lucru se remarcă de-a lungul volumului prin numeroasele referințe la teoria științei istoriei în general, ceea ce dă un plus de valoare cercetării. Autorii înșiși declară în propriul Cuvânt înainte (p. 7) că conceptul cărții lor diferă de lucrările de acelaşi gen publicate anterior prin faptul că nu este nicio carte de lucru (germ. Arbeitsbuch) și nici o scurtă prezentare a problematicii discutate, ci o încercare de a aborda și de a explica chestiunile fundamentale de istorie bisericească, precum și de a căuta soluții la chestiunile legate de studiul istoriei bisericești. Volumul este adresat studenților interesați de istoria bisericească, dar, în același timp, profesorilor și specialiștilor în acest domeniu.
Cuvinte-cheie: –
Pr. Conf. Dr. Habil. Daniel BUDA – Conferenţiar la Facultatea de Teologie Andrei Şaguna din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu şi director de program în cadrul departamentului Biserică şi Relaţii Ecumenice al Consiliului Mondial al Bisericilor (Geneva)
Adresă : – Geneva
E-mail : – daniel77bde@yahoo.de

DESCARCĂ PDF

Revista Teologica 2019. Toate drepturile rezervate !