Skip to main content
1-20182018

Misiunea Ortodoxiei românești în timpul domniei lui Neagoe Basarab (1512-1521) – Pr. Drd. Marian Bădulescu

După 1453, centrul culturii bizantine se păstrează în Ţările Române, unde are loc un fenomen similar Renașterii apusene. Ortodoxia românească a avut în persoana şi opera voievodului Neagoe Basarab principalul exponent misionar în exteriorul ţării şi în interiorul ei. Lucrarea sa principală, Învăţăturile către fiul său Theodosie, urmează tradiţia bizantină şi zugrăveşte modelul unui principe chemat să întrupeze cel dintâi ideile morale creştine, apoi idealul politic. În comparație cu opere similare din Apus, opera lui Neagoe este dovada că Ortodoxia românească medievală a influenţat major gândirea politică a domnitorilor români, într-o manieră profund umană.
Cuvinte-cheie: – misiune internă, misiune externă, Bizanț, Renașterea italiană, umanism, baroc, cultură teologică, literatură veche, limba slavonă, relații diplomatice, relația Stat-Biserică
Pr. Drd. Marian Bădulescu, doctorand al Facultăţii de Teologie Ortodoxă Sfântul „Andrei Şaguna”, din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu
Locație : – Sibiu, România
E-mail : – marianbadulescu1@gmail.com

DESCARCĂ PDF

Revista Teologica 2019. Toate drepturile rezervate !