20173-2017

Părintele Ioan Vladovici o viață în slujirea semenului… – Pr. Dr. Ionuț Dragoș Manu

În materialul prezent ne propunem să punctăm reperele biografice ale părintelui Ioan Vladovici, cel mai în vârstă preot ortodox, încă în viaţă, din Arhiepiscopia Sibiului şi foarte probabil din Mitropolia Ardealului, aşa cum se găsesc în dosarele din arhiva C.N.S.A.S şi prin prizma interviurilor realizate cu domnia sa. Scopul acestui demers este punerea în lumină a unei biografii cât mai bine documentată şi cuprinzătoare a unui preot hirotonit greco-catolic şi devenit ortodox în contextul istoric al secolului trecut.
Cuvinte-cheie: – comunism, supraveghere informativă, arestare, deținuți politici, Securitate, măsuri represive, viața în detenție a preotului Ioan Vladovici.

Revista Teologica 2019. Toate drepturile rezervate !