PEER REVIEW

Pentru a asigura publicații de înaltă calitate, Revista Teologică are un dublu proces de recenzare (peer review). Manuscrisele primite de la autori sunt mai întâi examinate de către staful editorial (secretariatul Revistei Teologice) și trimise unor recenzori independenți pentru analiză.
Următoarele contribuții sunt trimise spre recenzare: cercetări originale, traduceri, recenzii, colecții de eseuri, raporturi pe marginea unor conferințe. Alte contributții pot de asemenea să fie trimise pentru recenzare, la dispoziția editorului-șef.
Revista Teologică posedă a listă consistentă de recenzori care sunt specialiști bine profilați în diferite domenii ale teologiei, istoriei și filosofiei din România și din străinătate. Această listă este permanent actualizată și lărgită.

Procesul de analiză implică următorii pași: (1) manuscrisele sunt inițial examinate de către echipa editorială; (2) dacă manuscrisele sunt selectate, ele sunt trimise de către secretariatul Revistei Teologice către doi recenzori independenți; (3) recenzorii analizează manuscrisele și trimit rapoartele lor către secretariatul Revistei Teologice; (4) secretariatul, pe baza rapoartelor recenzorilor, poate lua una dintre următoarele decizii: (a) să publice manuscrisul, cu sau fără revizuire editorială; (b) să invite autorul să-și revizuie consistent manuscrisul; (c) să respingă manuscrisul, dar să indice faptul că o revizuire consistentă ar putea justifica retrimiterea manuscrisului spre publicare; (5) în cazul în care un manuscris primește un raport pozitiv și unul negativ, secretariatul poate să se adreseze recenzorilor pentru a primi mai multe indicații sau să ceară unui al treilea recenzor să analizeze manuscrisul, astfel încât să se poată lua o decizie finală cu privire la manuscris.

 

Revista Teologică asigură așa-numitul ”process orb de analiză” (“blind peer review”) adică recenzorii primesc manuscrisul cu numele autorului șters. De asemenea Revista Teologica nu descoperă identitatea recenzorilor către autori sau către ceilalți recenzori, cu excepția situațiilor când recenzorii cer în mod specific acest lucru. Recenzorii sunt de asemenea întrebați dacă există vreun conflict de interese între ei și autorul/autorii manuscrisului trimis spre analiză sau tema manuscrisului.
Revista Teologică își dorește un proces editorial și de publicare rapide. Un recenzor este rugat să-și trimită raportul său într-o perioadă de maximum 6 săptămâni.

Recenzorii au libertatea de a-și formula raportul lor de o manieră proprie. Totuși, ei sunt rugați să încerce să răspundă la următoarele întrebări:

  • Este manuscrisul clar? Dacă nu, cum ar putea acesta să fie scris mai clar pentru specialiști și nespecialiști?
  • Cercetarea realizată este relevantă pentru specialiștii din cadrul disciplinei? Vor beneficia cititorii din afara disciplinei de această lucrare?
  • A/Au tratat autorul/autorii cu onestitate bibliografia anterioară?
  • A/au oferit autorul/autorii sificiente detalii metodologice cu privire la scopul și ipoteza cercetării lor?

Comentarii confidențiale adiționale trimise editorului-șef sunt binevenite. În cazul în care un recenzor găsește că un manucris are nevoie de revizuire editorială sau este nepublicabil, trebuie să ofere propuneri detaliate de îmbunătățire, repectiv motivele pentru care manuscrisul nu poate fi acceptat spre publicare în forma actuală.