20173-2017

Pr. Dr. Vasile Gafton, Omul în lume, icoană a Chipului lui Dumnezeu sau iluzie a propriilor gânduri, prefaţă de IPS Dr. Laurenţiu Streza, Ed. Andreiana, Sibiu, 2017, 200 p., ISBN 978-606-989-013-4 –  

Credinţa autentică este întotdeauna la început şi acest început se manifestă printr-o perpetuă iniţiere în învăţătura de credinţă, aprofundând aspecte tot mai rafinate ale înţelegerii dogmei pe măsură ce reuşim să ne purificăm, exorcizând proprii idoli ai prejudecăţilor noastre. Aşa cum ne-a obişnuit deja prin meditaţiile sale asupra Spovedaniei ca probă a maturităţii duhovniceşti – deopotrivă a preotului şi a penitentului –, asupra morţii, ca prag între vieţi, dar şi asupra textelor biblice cu caracter didactico-poetic, Părintele Vasile Gafton realizează şi de această dată un pas remarcabil în identificarea şi mai ales problematizarea unor teme mai puţin accentuate în antropologia ortodoxă. Sub titlul Omul în lume, icoană a Chipului lui Dumnezeu sau iluzie a propriilor gânduri, autorul reuneşte o suită de observaţii clădite pe convingerea că „doar acceptarea unui singur gând, acela al lui Hristos, poate realiza ceea ce îşi propune psihanaliza sau oricare alt demers psihoterapeutic sau chiar teologic” (p. 28). Nevoia omului de recunoaştere socială, necesitatea de a se simţi special, unic şi important nu pot fi satisfăcute decât în propriul for interior, ţesând o lume a gândurilor care de fapt ne izolează de restul semenilor. În acest context înţelegerea importanţei pe care ne-o acordă Dumnezeu (p. 25) devine un imperativ terapeutic pentru toţi cei amăgiţi de iluzia propriilor gânduri.
Cuvinte-cheie: –
Adresă : – Sibiu, România
E-mail : –

DESCARCĂ PDF

Revista Teologica 2019. Toate drepturile rezervate !