20163-2016

Pr. Prof. Dr. Aurel Pavel, Reflecţii critice asupra misiunii creştine, Editura Andreiana, Sibiu, 2014, ISBN 978-606-8602-16-5 – Dr. Camelia Nicoleta Zamfir (Iacob)  

Autorul, decan al Facultăţii de Teologie „Andrei Şaguna” – Sibiu, autor al mai multor lucrări şi studii de Misiologie şi Ecumenism, postulează, de la începutul cărţii, necesitatea unei cercetări teologice autentice, prin actualizarea, valorificarea marilor teme ale teologiei şi prin ancorarea lor permanentă în dinamismul şi specificul fiecărei etape istorice. Pe lângă promovarea aceloraşi valori veşnice, celor implicaţi în slujirea teologică li se cere să contribuie la exprimarea acestora „într-un mod cât mai actual şi accesibil pentru contemporani, în aşa fel încât cuvintele să devină duh” (p. 8).
Cuvinte-cheie: –
Camelia Nicoleta Zamfir (Iacob), doctorand al Facultăţii de Teologie „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, România.
Adresă : – Sibiu, România
E-mail : –

DESCARCĂ PDF

Revista Teologica 2019. Toate drepturile rezervate !