1-20162016

Pr. Prof. Nicolae Chifăr, Dr. Petre Guran, Lect. Dr. Ioan Ovidiu Abrudan, Epoca lui Constantin Brâncoveanu în contextul sud-est european: Biserică, societate, geopolitică, Editurile Andreiana/Astra Museum, Sibiu, 2014, ISBN 978-606-8602-27-1, 978-606-733-041-0, 376 p. – P. G.  

Volumul intitulat Epoca lui Constantin Brâncoveanu în contextul sud-est european: Biserică, societate, geopolitică, publicat la Editurile Andreiana/Astra Museum, Sibiu, 2014, conține comunicările susținute de participanții la colocviul internațional organizat la Sibiu, între 12-14 iunie 2014, de Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității „Lucian Blaga” din Sibiu și Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române sub patronajul Mitropoliei Ardealului cu prilejul manifestărilor comemorative la împlinirea celor 300 de ani de la martiriul Sfinților Brâncoveni, având ca scop dezbateri pe marginea cercetărilor recente privind dimensiunea sud-est europeană a domniei lui Constantin Brâncoveanu. Paradoxul aparent al acestei axe între Bucureștii „levantini” și Sibiul „habsburgic” a urmărit să scoată la iveală înrudirile tematice profunde și afinitățile cultural-istorice între Mitropolia aromânului Andrei Șaguna, înconjurată de ctitorii brâncovenești, cu o supraviețuire stilistică post-brâncovenească semnificativă, și spațiul balcanic, otoman și ortodox în același timp, căruia îi este dedicat cu acribie științifică, dar și afinitate culturală Institutul de Studii Sud-Est Europene, de la înființarea lui de către Nicolae Iorga acum o sută de ani. Din această investigație comună s-a degajat cu pregnanță constatarea că mobilul politicii balcanice și orientale a lui Constantin Brâncoveanu a avut un temei identic și aceeași inspirație vizionară cu preocuparea pentru protecția politico-religioasă și îndrumarea spirituală a românilor din Ardealul care tocmai se integra în Imperiul habsburgic.
Cuvinte-cheie: –
AUTOR + FUNCTIE SAU INSTITUTUL DE UNDE APARTINE
Adresă : –
E-mail : –

DESCARCĂ PDF

Revista Teologica 2019. Toate drepturile rezervate !