20173-2017

Practicarea iconomiei bisericești în Bizanț în secolul al X-lea – Conf. Dr. Remus Mihai Feraru

În privința aplicării normelor canonice, Biserica s-a orientat după două principii: pe de o parte, akribeia (rigoare), care presupune observarea strictă și aplicarea riguroasă a dispozițiilor canonice, pe de altă parte, oikonomia (excepție) care constă în adaptarea canoanelor la cazul personal al penitentului, fără ca acest fapt să implice anularea acestor canoane și nici încălcarea akribeia-ei. Prin aplicarea oikonomia-ei, Biserica este în măsură să diminueze rigoarea canoanelor sau chiar să suspende aplicarea acestora dacă circumstanțele o impun. Principiul iconomiei a fost evocat în repetate rânduri în prima jumătate a secolului al X-lea, în contextul conflictului dintre stat și Biserică, care i-a avut ca protagoniști pe împăratul Leon al VI-lea Filosoful (886-912) și pe patriarhul Nicolae Misticul al Constantinopolului (901-907; 912-925). Studiul nostru are ca obiect expunerea concepției despre iconomie a patriarhului Nicolae Misticul și modul în care iconomia a fost aplicată în disputa tetragamică.

Cuvinte-cheie: – canon, iconomie, Biserică, disputa tetragamică, patriarhul Nicolae Misticul, împăratul Leon al VI-lea Filosoful

Revista Teologica 2019. Toate drepturile rezervate !