Skip to main content
1-20182018

Preoția și cultul cel nou în teologia Sf. Chiril al Alexandriei (I) – Drd. Ionuț Vasile Crişan

Studiul prezintă în mod sistematic concepția fundamentală a Sfântului Chiril al Alexandriei despre preoția și particularitatea cultului adus de Iisus Hristos.Un rol capital pentru acest demers îl ocupă receptarea exegetică a operelor chiriliene. Analiza noastră în prima parte, are în vedere pe lângă acest fapt incipient, identitatea compozițională și funcțională a Marelui Preot din Vechiul Legământ, analizat în trăsăturile sale specifice coroborate în persoana Fiului lui Dumnezeu înomenit, ca arhiereul întregii umanități prin excelență.
Cuvinte-cheie: – Sf. Chiril al Alexandriei, sacrificiu, preoție, e/iconomie, răscumpărare
Ioan Crişan, doctorand al Facultăţii de Teologie Ortodoxă Sfântul „Andrei Şaguna”, din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu.
Locație : – Sibiu, România
E-mail : –

DESCARCĂ PDF

Revista Teologica 2019. Toate drepturile rezervate !