Skip to main content
1-20182018

Prezenţa reală a lui Hristos în Taina Sfintei Euharistii – Pr. dr. Marin BUGIULESCU

Hristos, Fiul lui Dumnezeu Întrupat, transcende timpurile şi spaţiile, şi este prezent real cu scopul sfinţirii şi îndumnezeirii fiecărui membru al Trupului Său tainic, sacramental, şi anume Biserica. Hristos este prezent în Biserică prin Euharistie,Trupul şi Sângele Său sub chipul pâinii şi vinului.Prin tot acest proces tainic are loc extinderea mântuirii obiective, a sfinţirii şi a îndumnezeirii, însuşită în mod personal de toţi cei credincioşi, care în calitatea de membri ai Bisericii se unesc cu Hristos în cadrul Jertfei aduse Tatălui ceresc. Privită sub acest aspect, dogmatiştii ortodocşi arată că Euharistia are un întreitcaracter: Anamnetic, de Taină şi de Jerfă.( I Co 11)Studiul de faţă, plecând de la aceste realităţi scoate în evidenţă prezenţa lui Hristos în istorie prin întrupare, şi a Aceluiaşi Hristos, dar în mod tainic sacramental în Euharistie, în pâinea şi vinul sfinţite, care prin prefacere devin Însuşi Sfântul Trup şi Sfântul lui Sânge.
Cuvinte-cheie: – Biserica, Euharistie, Sacrament, Sfânta Jertfă, Preoţie, Creştini
Pr. dr. Marin BUGIULESCU, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea „Valahia” din Târgovişte. Teologie Pastorala
Locație : – Târgoviște, România
E-mail : – m_bugiulescu@yahoo.com

DESCARCĂ PDF

Revista Teologica 2019. Toate drepturile rezervate !