1-20162016

Prigoana monahismul românesc în timpul regimului comunist – o încercare de recontextualizare – Pr. Drd. Ioan ŞARPE  

Ţinând cont de un mai larg context politic şi cultural, putem înţelege mai uşor geneza Decretului 410/1959 şi putem aprecia la justa valoare măsurile luate de patriarhul Justinian pentru dezvoltarea, respectiv salvarea monahismului de încorsetările create de regimul comunist. În acest sens, este realizat un sumar arc peste timp din care se poate observa existenţa unui curent antimonahal care rezidă latent în civilizaţia creştină, fie pentru că îl consideră anacronic şi o formă deviantă de vieţuire creştină care acaparează resursele umane şi economice în detrimentul statului, fie pentru că îi conştientizează forţa de a-i opune rezistenţă şi de a zădărnici desfăşurarea curentelor de „reînnoire” doctrinară şi culturală.
Cuvinte-cheie: – Biserica Ortodoxă Română, monahism, Patriarhul Justinian Marina, Decretul 410/1959
Doctorand al Facultăţii de Teologie Ortodoxă Andrei Şaguna din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu
Adresă : – Sibiu, România
E-mail : – ioansarpe@yahoo.com

DESCARCĂ PDF

Revista Teologica 2019. Toate drepturile rezervate !