Skip to main content

Revista Teologică este publicație oficială a Mitropoliei Ardealului, sub redacția Centrului de Cercetare Teologică al Facultății de Teologie Ortodoxă “Andrei Şaguna” din Sibiu

Editura Andreiana, Sibiu
ISSN on-line 2069-8895 - ISSN-L 1222-9695
Revista Teologică este indexată în Religious and Theological Abstracts (USA) http://rtabstracts.org/journals-we-abstract.php#r

Origini și istoric

Revista a fost înființată în 1907 din inițiativa și sub conducerea profesorului dr. Nicolae Bălan de la Institutul teologic sibian, viitorul mitropolit al Ardealului. A fost suprimată din rațiuni politice între 1947 Şi 1956, an în care reapare sub denumirea de “Mitropolia Ardealului”. începând cu 1991 se revine la prima denumire. în prezent, apare cu binecuvântarea Înalt Preasfințitului Dr. Laurențiu Streza, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului.

Apariție

Este o publicație trimestrială, cu apariție în lunile martie, iunie, septembrie şi decembrie.

Peer review

Revista Teologică publică studii originale numai pe bază de referate.

Obiective editoriale

În continuitate cu obiectivele stabilite la apariție, de a reprezenta un “organ de ştiință şi viață bisericească”, Revista Teologică îşi propune să contribuie la publicarea celor mai importante cercetări teologice din spațiul academic ortodox, românesc şi internațional, din domeniile clasice (biblice, istorice, sistematice şi practice), atât în spirit tradițional, cât şi în spirit ecumenic, inter- Şi trans-disciplinar precum şi altor cercetări relevante pentru teologia ortodoxă. De asemenea, prin rubrica de recenzii şi cronică, promovează sistematic dezvoltarea comunicării în cadrul comunității academice ortodoxe şi a relațiilor interconfesionale ale acesteia.

Rubricile revistei

PASTORALE

Publică cuvâtările pastorale ale arhiereilor din eparhiile Mitropoliei Ardealului.

STUDII ŞI ARTICOLE

Cuprinde studii de autor, originale şi inedite, în conformitate cu obiectivele editoriale anunțate.

PAGINI PATRISTICE

Publică traduceri româneşti din literatura patristică, însoțite de introducere, note şi comentarii.

ACTUALITATEA BISERICEASCĂ ŞI ECUMENICĂ

Cuprinde semnalarea unor evenimente bisericeşti importante, cronci academice, referate susținute la manifestări ştiințifice, cu caracter ortodox sau ecumenic.

RECENZII ŞI NOTIȚE BIBLIOGRAFICE

Curpinde recenzii extinse, prezentări critice şi semnalări ale aparițiilor editoriale recente în domeniile de interes ale revistei (teologie, istorie şi cultură bisericească), din țară și străinătate.

Întrega responsabilitate pentru conținutul materialelor publicate revine exclusiv autorilor. Acestea nu exprimă, dacă nu este altfel specificat, punctul de vedere oficial al Arhiepiscopiei Sibiului, Mitropoliei Ardealului, Facultății de Teologie “Andrei Şaguna” din Sibiu sau opinia Redacției.

Revista Teologica 2019. Toate drepturile rezervate !