20173-2017

Sfântul Maxim Mărturisitorul şi disputa monoenergistă-monotelită – Prof. Dr. Heinz Ohme

De obicei activitatea teologică a Sfântului Maxim Mărturisitorul este prezentată ca model de reactivare a vocaţiei profetice din cadrul Bisericii, fără a se urmări toate implicaţiile canonice ale atitudinii sale. Studiul de faţă se opreşte tocmai asupra modului în care trebuie privită intransigenţa Sfântului Maxim în raport cu învăţătura monotelistă şi ataşamentul faţă de propriile sale convingeri, formulate mai degrabă ca teologumene, iar nu ca dogme.

Cuvinte-cheie: – Sfântul Maxim Mărturisitorul, Ekthesis, Typos, monotelism, dogmă, teologumenă

Revista Teologica 2019. Toate drepturile rezervate !