Skip to main content
1-20192019

Spinoza şi socinianismul – O evaluare a compatibilităţii teologice – Dr. Dan ŢĂREANU

Pornind de la interacţiunile lui Benedict Baruch Spinoza cu grupările desprinse din calvinismul dominant în Ţările de Jos, studiul nostru şi-a propus să evalueze modul în care viziunea teologică, atât de neconvenţională, a filosofului din Amsterdam, se suprapune gândirii socinienilor, confesiunea sistematic subordinaţianistă care, opunându-se Bisericii Reformate oficiale, a ajuns pe parcursul sec. XVII, să ocupe poziţii oarecum relevante în peisajul confesional al provinciilor Olanda, Zeeland şi Friesland. La capătul încercării noastre, vom putea conchide că, deşi autentice din punctul de vedere al formei de manifestare (arianism, pnevmatomahie, dezavuarea semnificaţiei soteriologice a jertfei şi învierii Mântuitorului, respingerea lucrării şi autorităţii sacramentale a Bisericii ş.a.), suprapunerile invocate mai sus sunt, în realitate, finalităţile parţial convergente ale unor dezvoltări şi construcţii teologico-filosofice prea puţin compatibile, ceea ce nu reprezintă altceva decât o consecinţă implicită a antagonismului ireconciliabil dintre panteismul învăţat de Spinoza şi teismul de inspiraţie biblică profesat de urmaşii lui Lelio şi Fausto Sozzini.
Cuvinte-cheie: – Benedict Baruch Spinoza; socinianism; colegieni; panteism; arianism; pnevmatomahie; teoria exemplului; soteriologie.
Dan Ţăreanu este doctor in teologie și cercetător independent.
Locație : – Sibiu, România
E-mail : – dantareanu@yahoo.com

DESCARCĂ PDF

Revista Teologica 2019. Toate drepturile rezervate !