Skip to main content
1-20192019

Sfântul Germanos I patriarhul Constantinopolului. Tratat despre erezii și sinoade – Ioan I. ICĂ jr.

Editat prima dată la Roma în 1840 și la Atena în 1852, tratatul De haeresibus et synodis (CPG 8020) atribuit patriarhul Germanos I (715-730) e un mic rezumat al istoriei Bisericii din primele șapte secole inclus în colecțiile canonice bizantine ca material istorico-dogmatic de introducere în problematica, personajele și hotărârile Sinoadelor Ecumenice și locale. Tratatul ilustrează genul așa-numitelor „sinopse ale sinoadelor” studiate de F. Dvornik și J. Munitiz și valorificate teologic de H. J. Sieben. Istoricii recenți consideră astăzi argumentat tratatul drept compilat în forma lui inițială înainte de 692 cu un finalul adăugat după încheierea primei faze a iconoclasmului. Chestiunile de paternitate vor putea fi clarificate plecând de la o ediție critică a textului, care lipsește încă. Independent de rezultatele filologice și evaluările istoricilor, tratatul germanian „despre erezii și sinoade” reflectă însă un moment important din constituirea conștiinței de sine a Ortodoxiei bizantine ca Biserică a celor Șase Sinoade Ecumenice și merită cunoscut și receptat ca atare.
Cuvinte-cheie: – Germanos I patriarch of Constantinople; heresies; Syntagma; Byzantine theological and political thinking; confession of faith; theological culture.
Arhid. Dr. Ioan I. Ică jr este profesor la Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu.
Locație : – Sibiu, România
E-mail : – ioan.ica@ulbsibiu.ro

DESCARCĂ PDF

Revista Teologica 2019. Toate drepturile rezervate !